Informacija fotografams

Gerbiami fotografai,

maloniai kviečiame Jus teikti savo kūrinius projekto „Laisvės ir tapatybės ženklai“ antrajam etapui.

Projekto idėja:

atkreipti visuomenės dėmesį į svarbius Panevėžio miesto kultūros objektus, čia pat vykstančius reiškinius ir per meno kūrinius skleisti pilietines nuostatas atpažįstant savo laivės ir tapatybės ženklus. Plėtojant įvairių įstaigų bendradarbiavimą surengti vienerių metų trukmės dviejų fotografijos parodų ciklą, kurio metu 20 (dvidešimties) Panevėžio miesto įstaigų patalpose bus eksponuojama po 1 (vieną) didelio formato (apytikriai – 120×200 cm) fotografijų, kartu pateikiant nuorodas į kitas vietas, kuriose eksponuojami kiti projekto darbai. Žiūrovai keliaudami nuo vieno kūrinio prie kito ne tik aplankys ir apžiūrės fotografijas, bet taip pat susipažins su kitais svarbiais miesto objektais. Tokiu būdu siekiama paskatinti susidomėjimą tiek menine fotografija, tiek įvairiais miesto kultūros objektais, tiek ir pačiu kultūros pažinimo būdu – kultūriniu turizmu. Projekto pabaigoje bus išleistas išsamiai kūrinius, jų autorius ir ekspozicijų vietas pristatantis katalogas. Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros ministerija, Panevėžio miesto savivaldybė.

Projekto II-ojo etapo laikas:

2017 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Projekto temos**:

 1. Laisvės simboliai Panevėžyje;
 2. Panevėžio miesto šventės ir miestiečiai;
 3. Panevėžio kultūros židiniai ir objektai;
 4. Panevėžio kraštui reikšmingos istorinės vietos;
 5. Šalies laisvę ir krašto tapatybę įprasminantys įvykiai;
 6. Panevėžio krašto simboliai.

*Pastaba: Projektui pateikiamos tik pavienės nuotraukos.

**Pastaba: Projekto temos yra orientacinės, pageidaujamos, bet neprivalomos.

Projekto sąlygos:

 1. Projekto parodoms galima pateikti 2014 – 2017 m. sukurtas fotografijas;
 2. Vienas autorius gali pateikti iki 20 darbų;
 3. Projektui pateikiamos tik pavienės nuotraukos;
 4. Kūrinių sukūrimo technikai jokie apribojimai netaikomi;
 5. Projektui pateikiamų kūrinių turinys turi atitikti Projekto idėją ir bent vieną iš temų. Projekto temos yra orientacinės, todėl jos gali sietis tarpusavyje, jungtis ir persidengti. Pagal temas kūriniai nėra grupuojami ir joks kitas skirstymas neatliekamas;
 6. Kūrinius pateikti galima tik skaitmenine forma el. paštu: panevezys@gmail.com arba laikmenoje adresu: Fotografijos galerija, Vasario 16-osios g. 11, Panevėžys, LT-35174;
 7. Skaitmeninio failo kokybė: pilnos rezoliucijos, ne mažiau 300 dpi (spausdinamos nuotraukos didžiosios kraštinės ilgis iki 2 m);
 8. Kūrinius pateikti galima iki 2017 m. balandžio 30 d. – pirmai parodai ir iki 2017 m. spalio 1 d. – antrajai parodai;
 9. Prie kiekvieno kūrinio turi būti nurodyti šie duomenys: autoriaus vardas, pavardė, kūrinio pavadinimas, fotografavimo metai;
 10. Kartu su kūriniais privaloma pateikti autoriaus kūrybinę biografiją (CV) bei portretinę autoriaus nuotrauką;
 11. Projekto dalyviai (autorių teisių turėtojai) pareiškia ir garantuoja, kad pateikdami nuotraukas Projektui nepažeidžia jokių įstatymų ir kad vėliau jokia trečioji šalis negalės turėti jokių pretenzijų ar pareikšti protestų dėl Projekto organizatoriui (Panevėžio miesto dailės galerijai, Fotografijos galerijai) suteiktų teisių. Projekto dalyviai (autorių teisių turėtojai) laiko Projekto organizatorių (Panevėžio miesto dailės galeriją, Fotografijos galeriją) neatsakingą dėl bet kokių pretenzijų, kurias jam gali pateikti trečioji šalis.
 12. Projekto organizatorius turi teisę panaudoti atsiųstas fotografijas, nurodant autorių, spausdintiniame ar elektroniniame leidinyje; atvirlaiškio forma; eksponuoti parodoje; šiai ir būsimoms parodoms eksponuoti bei leidiniams leisti; reklamuoti visose žiniasklaidos priemonėse, įskaitant socialinius tinklus, internetą ir spaudą; interneto svetainėse eksponuojant parodą, anonsuojant šį ar kitus Galerijos projektus; leidiniams, susijusiems su paroda ar Projektu; viešiesiems archyvams ir visai sklaidos bei švietėjiškai veiklai, kuria užsiima Projekto organizatorius, neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas nuotraukų atsiuntimas į Projekto atranką.
 13. Vertinimo komisijai atrinkus nuotrauką (-as) į parodą autorius bus informuotas el. paštu ar telefonu per 14 kalendorinių dienų po Komisijos sprendimo.

Baigiamosios projekto sąlygos:

 1. Kūrinius ir jų eksponavimo vietą atrenka Projekto vertinimo komisija. Komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami;
 2. Projekto metu eksponavimui netinkamais kūriniais laikomi Projekto sąlygų neatitinkantys ar ne pagal reikalavimus pateikti kūriniai;
 3. Projekto metu atrinkti ir eksponuoti kūriniai pasibaigus jų eksponavimo laikui tampa Panevėžio miesto dailės galerijos nuosavybe ir papildo Galerijos fotografijos rinkinį. Jie toliau saugomi Galerijoje, kaip tai numato Galerijos kūrinių apskaitos dokumentai.
 4. Projekto organizatoriai turi teisę pakeisti šias Sąlygas, apie pakeitimus iš anksto pranešę Panevėžio miesto dailės galerijos ir Fotografijos galerijos tinklapiuose ltir https://panfotogalerija.wordpress.com/2017/03/laisves-ir-tapatybes-zenklai/ bei Fotografijos Galerijos facebook paskyroje.

Organizatorius:

Panevėžio miesto dailės galerija, Fotografijos galerija,

projekto vadovas Sigitas Laurinavičius

Kontaktai:

el. paštas: fotogalerija.panevezys@gmail.com

tel. +370 45 576960

tel. +370 45 567551

Reklama