Projekto partneriai

1.  Panevėžio autobusų stotis

Savanorių a. 5

Autobusų stotis yra UAB „Panevėžio autobusų parkas“ padalinys. Visos bendrovės akcijos priklauso Panevėžio miesto savivaldybei. Pagrindinė Autobusų stoties paskirtis – aptarnauti keleivius, vykstančius reguliaraus vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, kontroliuoti autobusų išvykimo bei atvykimo laiką, parduoti keleiviams bilietus, teikti jiems informaciją ir bagažo saugojimo bei siuntų vežimo paslaugas.

2. Panevėžio miesto apylinkės teismas

Laisvės a. 17

Panevėžio miesto apylinkės teismas, kaip ir visi šalies teismai,  vykdo teisingumą. Teismo veiklos teritorija – Panevėžio miesto ir rajono savivaldybės. Nuo 2018 metų teismas prijungs Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio teismus ir vadinsis Panevėžio apylinkės teismas.

„Lietuvos teismai: suprantame, išsprendžiame, paaiškiname“. 

3. Panevėžio miesto savivaldybės Gyventojų priimamasis

Laisvės a. 20, įėjimas iš Vilniaus gatvės

Panevėžys atsinaujina!

1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę jau daugiau nei du dešimtmečius Panevėžio miesto savivaldybė dirba miestui ir miestiečiams: teikia Panevėžio gyventojams kokybiškas administracines ir viešąsias paslaugas. Pagrindinis tikslas – patogus gyventi miestas: turintis visą reikalingą infrastruktūrą, žalias, jaukus, darniai suplanuotas. Toks, kuriame žmonėms patinka gyventi, dirbti, kurti ateitį sau bei savo vaikams. 

4. Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyrius

Laisvės a. 20,

Panevėžys atsinaujina!

1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę jau daugiau nei du dešimtmečius Panevėžio miesto savivaldybė dirba miestui ir miestiečiams: teikia Panevėžio gyventojams kokybiškas administracines ir viešąsias paslaugas. Pagrindinis tikslas – patogus gyventi miestas: turintis visą reikalingą infrastruktūrą, žalias, jaukus, darniai suplanuotas. Toks, kuriame žmonėms patinka gyventi, dirbti, kurti ateitį sau bei savo vaikams.

5. Panevėžio kolegija

Laisvės a. 23

Panevėžio kolegija yra inovatyvi, aktyvi ir patraukli Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos mokslo žiniomis ir praktika grįstos aukštojo mokslo studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis menas. 2016 m. kolegijoje studijavo 1,468 tūkst. studentų. Lietuvos studijų ir mokymo programų registre įregistruotos 24 Panevėžio kolegijos koleginių studijų programos iš socialinių, technologijos, biomedicinos mokslų. Kolegija yra mokslo ir kultūros centras: organizuoja seminarus, konferencijas,  kvalifikavimo tobulinimo renginius. Kolegija įgyvendina „mokymosi visą gyvenimą“ principą rengdama: moksleiviams – karjeros pradžios konsultacijos, jaunimui – aukštojo mokslo studijų programas, senjorams – Aukštaitijos savišvietos akademijos renginius. 

6. Panevėžio muzikinis teatras

Nepriklausomybės a. 8

Panevėžio muzikinis teatras – vienintelis toks teatras visame Aukštaitijos regione, 2018 m. švęsiantis savo 25-metį. Visus šiuos metus teatras puoselėja muzikinio scenos meno tradicijas, pristatydamas žiūrovams muzikinio teatro žanrų įvairovę – operetes, operas bei miuziklus. Teatras jungia būrį profesionalių atlikėjų: simfoninį orkestrą, vokalistus, mišrų chorą, baleto šokėjų grupę, styginių kvartetą, pučiamųjų orkestrą „Panevėžio Garsas“. Teatro kolektyvas taip pat rengia koncertines programas, dalyvauja festivaliuose, kultūriniuose projektuose. 

7. Panevėžio miesto dailės galerija

Respublikos g. 3

Panevėžio miesto dailės galerija, įkurta 1990 metais,  yra stambiausias vizualiojo meno centras Aukštaitijos regione. Pagrindinės jos veiklos kryptys – parodų organizavimas, meno kūrinių rinkinių kaupimas, edukacija, koncertų ir kitų renginių organizavimas, leidyba. Galeriją sudaro trys dideli skyriai: Dailės galerija, Keramikos paviljonas ir Fotografijos galerija.2016 metais pasaulinis tinklalapis „Culture Trip“ galeriją pripažino viena iš dešimties svarbiausių Baltijos šalių galerijų. 

8. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės- Bitės viešoji biblioteka

Respublikos g. 14

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka – didžiausia Šiaurės rytų regione inovatyvi, įvairią kultūrinę veiklą ir įvairiapusę partnerystę plėtojanti biblioteka. 2017 m. biblioteka mini 95-uosius gyvavimo metus – šiuos metus paskelbė Bičiulių ir Bičiulystės metais. Šiuolaikiška, atvira, moderni veiklomis, paslaugomis ir erdvėmis Biblioteka lankytojams šiandien suteikia ne tik kultūros, tobulėjimo ir savišvietos galimybių, bet ir įvairiapusės informacijos, skatina lavinimąsi, kūrybinių idėjų realizavimą. Keletas faktų. Per vieną darbo dieną Bibliotekoje vidutiniškai apsilanko 630 lankytojų, jos fonde sukaupta apie 500 tūkstančių dokumentų, per metus surengiama 600 kultūros, švietėjiškų renginių ir edukacinių užsiėmimų. 

9. Panevėžio turizmo informacijos centras

Laisvės a. 11

Viešoji įstaiga Panevėžio turizmo informacijos centras yra pelno nesiekianti įstaiga, kurios veiklos tikslas – vykdyti veiklą, susijusią su turizmo informacijos mokamų ir nemokamų paslaugų teikimu Panevėžio mieste ir rajone Lietuvos Respublikos bei užsienio piliečiams. Pagrindinis Turizmo informacijos centro veiklos tikslas yra rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją turistams bei Panevėžio miesto svečiams apie lankytinas Panevėžio miesto ir rajono vietoves ir objektus. 

10. Juozo Miltinio dramos teatras

Laisvės a. 5

Teatras tai ne tik pastatas, kuriame užgimsta spektakliai, bet ir ypatingos traukos vieta. Čia žiūrovai ateina pasisemti energijos, užsimiršti, susitikti su mylimais aktoriais ir pamatyti jų naujus vaidmenis. Ateina įsitikinti, kad teatras – gyvas. Teatro visumą ir sudaro aktorių ir žiūrovų bendrystė. Toks ir yra Juozo Miltinio dramos teatras, kurio istorija susijusi su vienu asmeniu – iškiliuoju Režisieriumi Juozu Miltiniu. Ne veltui teatrui buvo suteiktas Jo vardas. Lietuvos kultūros istorijoje kultine teatro figūra išlikęs režisierius išaugino ir legendinę Lietuvos aktorių kartą. Dabartinio teatro trupė turi savo kelią ir užduotį: kurti taip, kad teatro duris nuolat varstytų žiūrovai, o salėje aidėtų aplodismentai ir ovacijos jų sukurtiems vaidmenims. 

11. Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai

Kranto g. 28

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai – didžiausias Lietuvoje multikultūrinis aukščiausios kategorijos kultūros centras. Rūmų veikla orientuota į miesto gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimą. Čia organizuojami renginiai ir veiklos visų amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių lankytojams. Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai užsiima: tautinio meno mėgėjų veikla, profesionalaus meno sklaida, įvairiomis užimtumo veiklomis (klubai, būreliai, studijos, stovyklos, savanoriška veikla), miesto ir valstybinių švenčių organizavimu ir salių nuoma. 

12. Panevėžio teritorinė ligonių kasa

Respublikos g. 66

1937 m. statytame ir kultūros paveldo objektu pripažintame pastate įsikūrusi Panevėžio teritorinė ligonių kasa (TLK) – dviejų apskričių gyventojų privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) ir jiems teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis besirūpinanti įstaiga. Panevėžio TLK tvarko Panevėžio ir Utenos apskričių apdraustųjų PSD įskaitą, sudaro sutartis su gydymo įstaigomis ir apmoka joms už pacientams suteiktas paslaugas, vaistinėms – už išduotus kompensuojamuosius vaistus ir kt. Ligonių kasos misija – būti sveikųjų ir sergančiųjų garantu, užtikrinti apdraustųjų sveikatos priežiūrą, kompensuojant jos išlaidas, skaidriai ir efektyviai naudojant lėšas.

13. Juozo Balčikonio gimnazija

Respublikos g. 47

Juozo Balčikonio gimnazija Panevėžyje yra ryškus pedagoginės minties ir meninės-kūrybinės raidos mieste atspindys. Keitėsi mokyklos pavadinimai – kito mokyklos dvasia: nuo carinės realinės mokyklos rusinimo įstaigos iki tautinės savimonės žadintojos, nuo mažojo Lietuvos universiteto iki inžinierių, fizikų ir matematikų tarybinės kalvės. Čia mokėsi architektas Laurynas Stuoka-Gucevičius, Vilniaus katedros statytojas. Greta iškilių kalbininkų mokyklos jaunuomenei didį meną skiepijo skulptorius Juozas Zikaras, dailininkas Vytautas Kairiūkštis, freskų tapytojas  Povilas Puzinas. Mokykla visuomet išliks „Panevėžyje pirmoji“.

14. Panevėžio verslo, pramonės ir amatų rūmai

Respublikos g. 34 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai – nevyriausybinės ne pelno verslo savivaldos organizacijos, efektyviai veikiančios tarptautinėje pramonės ir prekybos rūmų sistemoje. Prekybos, pramonės ir amatų rūmai dirba penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Juos vienijanti Lietuvos  prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija yra Europos pramonės ir prekybos rūmų asociacijos („Eurochambers“) bei Baltijos šalių prekybos ir pramonės rūmų asociacijos narė. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai vienija daugiau kaip 300 narių ir atstovauja Panevėžio ir Utenos regionų verslininkų interesams.

15. Panevėžio fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

Panevėžio fotografijos galerija įkurta 1992 metais. Nuo 2010-ųjų  ji yra Panevėžio miesto dailės galerijos skyrius, užsiimantis meninės fotografijos propagavimu, kūrybine, šviečiamąja, leidybine ir edukacine veikla. Fotografijos galerija yra miesto fotomenininkus ir fotografijos mėgėjus buriantis ir fotografijos lauką nuolat aktyvuojantis centras.

16. Panevėžio kraštotyros muziejus

Vasario 16-osios g. 23

Panevėžio kraštotyros muziejus įkurtas 1925 m. sausio 18 d. ir yra vienas seniausių regioninių muziejų Lietuvoje. Lankytojai gali susipažinti su įspūdinga Naudvaryje (Panevėžio r.) gyvenusio gamtininko Valerijono Straševičiaus pasaulio vabzdžių kolekcija, archeologijos, etnografijos, istorijos ekspozicijomis. Muziejuje vedamos edukacinės programos, vyksta daug kitų įvairių renginių, mieste ir regione atliekami archeologiniai tyrinėjimai. Kraštotyros muziejui priklauso ir gausiai lankomas seniausias miesto pastatas Kranto gatvėje – buvęs Upytės pavieto teismo archyvas, pastatytas 1614 metais. Jame veikia originali istorinė ekspozicija „Upytės bajorai“, kurioje susipažinsite su garsiuoju užkeikto Čičinsko dvaro savininku.

17. Panevėžio rajono savivaldybė

Vasario 16-osios g. 27

1950 metais suformuotas administracinis-teritorinis vidurio Lietuvos darinys, Panevėžio rajonas, šiuo metu – antras pagal dydį Lietuvoje. Jis užima 2 179 kv. km plotą. Čia akivaizdi žemės ūkio ir gyvulininkystės plėtra, klesti kaimo turizmas ir amatai. Panevėžio rajone vyraujantis nuosaikus Aukštaitijos lygumų kraštovaizdis žavi unikalia ir subtilia gamta, turtingas savitu istoriniu, kultūriniu bei kūrybiniu paveldu: senovinėmis šventvietėmis, piliakalniais, dvarais, unikalia baroko stiliaus Smilgių bažnyčia. Čia galima aplankyti kalbininko Juozo Balčikonio amžinojo poilsio vietą Ėriškiuose, etnografinę sodybą Smilgiuose, Upytės linų muziejų Stultiškių malūne, Juozo Tumo Vaižganto ir Knygnešių muziejų Ustronės vienkiemyje, skulptoriaus Juozo Zikaro memorialinį namą-muziejų Paliukų kaime ir dar daugelį kitų reikšmingų kultūros židinių bei vertybių.

18. Sodra, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius

Vasario 16-osios g. 60

Sodra – tai organizacija, kuri profesionaliai ir atsakingai rūpinasi žmogaus socialine gerove, patikimai tarnauja visuomenei. Tikime, kad fotomenininkų nuotraukose pateikti vaizdai paskleis teigiamas emocijas, gėrį tolimesniam sėkmingam darbui.

19. Cido arena

Parko g. 12 (prieš autobusų stotelę)

„Cido“ universali sporto arena – tarptautinius standartus atitinkantis pramogų ir sporto kompleksas, pasižymintis naujausiomis ir pažangiausiomis technologijomis, įvairiapusišku panaudojimu, moderniomis reklamos ir rėmimo priemonėmis, aukščiausio lygio komforto sąlygomis ir įvairiausiomis paslaugomis žiūrovams bei lankytojams. Arenoje yra suprojektuotas olimpinio standarto dviračių trekas, transformuojamos tribūnos. Tokia arenos savybė leidžia organizuoti įvairaus pobūdžio renginius, atsižvelgiant į jų keliamus uždavinius.

20. Panevėžio miesto poliklinika

Nemuno g. 73

Viešoji įstaiga „Panevėžio miesto poliklinika“, įsteigta 1998 m. sausio 1 d., yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga. Pagrindinis jos veiklos tikslas – Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą. Čia organizuojamos ir pacientams teikiamos kvalifikuotos ambulatorinės pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros ir dienos stacionaro paslaugos; taip pat vykdomos valstybės finansuojamos profilaktinės programos: gimdos kaklelio vėžio prevencijos programa, mamografinės patikros dėl krūtų vėžio programa, priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencinių priemonių programa bei storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa.

Reklama