“Laisvės ir tapatybės ženklai“

Projektą finansuoja:

         

Projektas „Laisvės ir tapatybės ženklai“ – tai skirtingose miesto vietose išsidėstęs dviejų fotografijos parodų ciklas, kviečiantis žiūrovus artimiau susipažinti su Panevėžio miestu, svarbiais kultūros objektais, čia pat greta vykstančiais reiškiniais.

20 Panevėžio miesto įstaigų, tapusių projekto partneriais, kiekviena savaip atskleidžia miesto tapatybę ir svariai prisideda prie laisvos ir savo vertę suvokiančios visuomenės raidos. Tai ne tik kultūros, meno ar mokslo, bet taip pat ir teisės, sveikatos, sporto, verslo bei savivaldos įstaigos. Jų patalpose eksponuojama po vieną didelio formato fotografiją, kartu pateikiant nuorodas į vietas, kuriose rodomi kiti projekto darbai.

Bendrąja prasme, tapatybė – tai subjektyvus savęs suvokimas, interpretuojant tautinį savitumą, jos papročius, istoriją, valdžią, miestą, savo priklausymą religinei ar kitokiai bendruomenei. Dabartiniame globalizacijos paveiktame pasaulyje tapatybė nėra paveldima. Ji visada pasirenkama sąmoningai. Turi gerai suprasti, kas esi, būti laisvas ir gebėti neleisti, kad tavo egzistencijos bei savivokos ribas nustatytų kiti. Kita vertus, „tapatybė yra ne tiek žodžiai, kuriuos mes pasakome apie save ir savo bendruomenę ar kultūrą, kiek pats kalbėjimas ir ypač noras kalbėti apie jas“ (Leonidas Donskis. Tapatybė: savęs klasifikavimas ar pasiekimas?).

Taigi, šiuo projektu siekiama per meno kūrinius skleisti pilietines nuostatas, atpažįstant savo laivės bei tapatybės ženklus. Tikimasi, kad žiūrovai, keliaudami nuo vieno kūrinio prie kito, ne tik aplankys ir apžiūrės žinomų meistrų fotografijas, bet taip pat susipažins su kitais svarbiais miesto objektais.

 

Projekto organizatorius:

Panevėžio miesto dailės galerija, Fotografijos galerija,

projekto vadovas Sigitas Laurinavičius

Kontaktai:

el. paštas: fotogalerija.panevezys@gmail.com

tel. +370 45 576960

 

Reklama