Panevėžio tarptautinė fotografijos bienalė “Žmogus ir miestas“

Panevėžys International Photography Biennial “MAN AND THE CITY“

2017 07 14 – 07 21

Projektą finansuoja / sponsor:

        

Tradicija:

Tarptautinė Panevėžio fotografijos bienalė „Žmogus ir miestas“ rengiama nuo 2005 m. Be pripažintų Lietuvos fotomenininkų jose jau lankėsi fotografijos meistrai iš Baltarusijos, Bulgarijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Rusijos bei Švedijos. Šiose bienalėse veikė kūrybinės dirbtuvės, buvo skaitomos paskaitos, vyko diskusijos, edukaciniai bei praktiniai užsiėmimai, rengiamos parodos, kuriose buvo eksponuojami bienalių metu sukurti kūriniai, išleidžiamas katalogas.

Bienalės istorija:

2011.

2013.

2015.

2017 metų Bienalės renginiai:

2017 m. liepos 14 – 21 d. – kūrybinės dirbtuvės, išvykos, paskaitos, diskusijos.

2017 m. liepos 21 d. – rugsėjo 03 d. – Bienalės metu sukurtų kūrinių paroda Panevėžio Fotografijos galerijoje.

2017 m. rugsėjo 4 – 10 d. – Bienalės kūrinių paroda ir pristatymas tarptautiniame fotografijos seminare, Nidoje.

2017 m. rugsėjo 12 – 15 d. – Bienalės kūrinių paroda ir pristatymas Alytaus fotografijos festivalyje.

Bienalės sąlygos:

 1. Bienalės organizatorius – Panevėžio miesto dailės galerija, Fotografijos galerija.
 2. Bienalės kūrybinių dirbtuvių laikotarpiu, t.y. 2017 m. liepos 14 – 21 d., Organizatorius organizuoja ir koordinuoja Bienalės renginius, dalyvių veiklą, parūpina tinkamas kūrybai ir poilsiui sąlygas, sprendžia ir padeda spręsti kitus su Bienalės poreikiais ir jos veikla susijusius klausimus.
 3. Organizatorius apmoka dalyvių nakvynės, maitinimo, demonstravimo įrangos, fotografijų gamybos, ekspozicijų rengimo, atlygio lektoriams išlaidas, tačiau neapmoka ir kitaip nekompensuoja kūrybos priemonių įsigijimo, jų pagerinimo ar nuomos išlaidų, taip pat kitų išskirtinai su asmeniniais dalyvių poreikiais susijusių išlaidų.
 4. Informacija apie Bienalę skelbiama Panevėžio miesto dailės galerijos ir Fotografijos galerijos tinklapiuose arspanevezys.lt ir https://panfotogalerija.wordpress.com bei jų facebook paskyrose Fotografijos Galerija ir Ars Panevezys.
 5. Bienalės dalyviai – Organizatorių kvietimą gavę pripažinti profesionalūs fotografai, menotyrininkai, filosofai, sociologai, kitų mokslo ir meno sričių atstovai, kurie Organizatorių sprendimu yra pakviesti dalyvauti Bienalėje;
 6. Bienalės dalyviai patys apmoka savo kelionės į Panevėžį ir iš Panevėžio išlaidas, taip pat kitas išlaidas, kurios nėra numatytos Bienalės sąlygų 3 (trečiame) punkte.
 7. Dalyviai patys pasirūpina savo kūrybai reikalinga technika ir įranga (fotoaparatais, objektyvais, juostelėmis ar skaitmeninėmis kortelėmis, kompiuteriais ir jų programine įranga, dronais ir kt.).
 8. Bienalės kūrybinės dirbtuvės užbaigiamos Bienalės metu sukurtų fotografijų paroda, kuriai kiekvienas dalyvis pateikia po 4 (keturias) savo autorines fotografijas ir skaitmeninius jų failus, kurie, pasirašius sutartį, tampa Panevėžio miesto dailės galerijos nuosavybe ir papildo Galerijos fotografijos rinkinį. Jie toliau saugomi Galerijoje, kaip tai numato Galerijos kūrinių apskaitos dokumentai.
 9. Bienalės parodai pateiktų fotografijų spausdinimu pasirūpina Organizatorius ir apmoka spausdinimo išlaidas, kaip tai numato šių sąlygų 3 (trečias) punktas.
 10. Bienalės dalyviai (autorių teisių turėtojai) pareiškia ir garantuoja, kad pateikdami nuotraukas Bienalei nepažeidžia jokių įstatymų ir kad vėliau jokia trečioji šalis negalės turėti jokių pretenzijų ar pareikšti protestų dėl Bienalės organizatoriui (Panevėžio miesto dailės galerijai, Fotografijos galerijai) suteiktų teisių. Bienalės dalyviai (autorių teisių turėtojai) laiko Bienalės organizatorių (Panevėžio miesto dailės galeriją, Fotografijos galeriją) neatsakingą dėl bet kokių pretenzijų, kurias jam gali pateikti trečioji šalis.
 11. Bienalės organizatorius turi teisę panaudoti Bienalės dalyvių pateiktas fotografijas, nurodant autorių, spausdintiniame ar elektroniniame leidinyje; atvirlaiškio forma; eksponuoti parodoje; šiai ir būsimoms parodoms eksponuoti bei leidiniams leisti; reklamuoti visose žiniasklaidos priemonėse, įskaitant socialinius tinklus, internetą ir spaudą; interneto svetainėse eksponuojant parodą, anonsuojant šį ar kitus Galerijos projektus; leidiniams, susijusiems su paroda ar Bienale; viešiesiems archyvams ir visai sklaidos bei švietėjiškai veiklai, kuria užsiima Bienalės organizatorius, neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas kandidatavimas ir atvykimas dalyvauti Bienalėje.

Kontaktinis asmuo:

projekto vadovas Sigitas Laurinavičius

Kontaktai:

el. paštas: fotogalerija.panevezys@gmail.com

tel. +370 45 576960

Reklama

One thought on “Panevėžio tarptautinė fotografijos bienalė “Žmogus ir miestas“

 1. Atgalinis pranešimas: Projektai | Panevėžio fotografijos galerija

Komentarai uždrausti.